STAFF

Coaches

Vorobyov Ilya Petrovich Vorobyov Ilya Petrovich

Vorobyov Ilya Petrovich

Head coach

French Mark

French Mark

Head coach assistant

Ignatyev Viktor

Ignatyev Viktor

Head coach assistant

Club sponsors