STAFF

Coaches

Vorobyov Ilya Petrovich Vorobyov Ilya Petrovich

Vorobyov Ilya Petrovich

Head coach

French Mark  French Mark

French Mark

Head coach assistant

Ignatyev Viktor  Ignatyev Viktor

Ignatyev Viktor

Head coach assistant

Club sponsors